Mic ghid fiscal și contabil privind sponsorizarea | Fundația Regală Margareta a României
19071
page-template-default,page,page-id-19071,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-28060

Mic ghid fiscal și contabil privind sponsorizarea

Legea sponsorizării și Codul fiscal

 

Legea sponsorizării și Codul fiscal permit societăților comerciale plătitoare de impozit pe profit sau pe venit să ofere sponsorizări organizațiilor din anumite domenii (spre exemplu organizațiilor caritabile) și să beneficieze de facilități fiscale, în anumite condiții prevăzute de lege.

În cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit/venit datorat, în limitele prevăzute de Codul fiscal, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Cheltuiala cu sponsorizarea oferită nu este o cheltuială deductibilă fiscal, dar poate reprezenta un credit fiscal, adică poate reduce impozitul pe profit de plată cu suma integrală a sponsorizării oferite.

PENTRU MICROÎNTREPRINDERI PLĂTITOARE DE IMPOZIT PE VENIT

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit Legii sponsorizării, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit Codului Fiscal, scad sumele aferente din impozitul pe venit până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Astfel, facilitatea fiscală acordată prin mecanismul de credit fiscal permite practic sponsorului să plătească efectiv suma respectivă către o organizație fără scop lucrativ (cu particularitățile menționate) și nu în contul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Pentru a fi inclus în calculul impozitului pentru perioada respectivă, contractul de sponsorizare trebuie încheiat (iar plata trebuie efectuată) în cadrul perioadei de referință.

Începând cu anul 2018, contribuabilii care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor (Formularul 107), aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective. Declarația se depune până la data de 25 ianuarie a anului următor/data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozitul pe venit.

Modificări aduse Codului fiscal de Legea 322/2021

De la 1 ianuarie 2022 (ori de la data la care începe anul fiscal modificat 2022 pentru contribuabilii cu an fiscal modificat), se aplică următoarea procedură: atunci când sponsorizările efectuate în timpul unui exercițiu financiar depășesc plafonul admis, neputând fi scăzute din impozitul pe profit/pe venit datorat pentru acel an, ele nu se mai reportează în următorii ani consecutivi, pentru a se recupera prin scădere din impozitul pe profit/pe venit în limita plafoanelor anilor următori.

Dacă până în 2021 pentru cheltuielile legate de sponsorizare ce au depășit în anul de referință limitele permise pentru credit fiscal sumele eligibile s-au reportat pe 7 ani în cazul plătitorilor de impozit pe profit, respectiv pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, acest lucru nu mai este posibil pentru sumele înregistrate începând cu 2022. Cu toate acestea, sumele reportate din trecut (aferente anilor 2015-2021), vor putea fi utilizate până în anul 2028. Recuperarea acestor sume în scop de credit fiscal se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plata a impozitului.

Exemplu calcul credit fiscal sponsorizare, în cazul unui plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor (considerăm o microîntreprindere fără salariați)
O microîntreprindere are la sfârșitul trimestrului o bază de venit impozabil de 400.000 lei, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (3%) fiind în sumă de 12.000 lei. Având în vedere o sumă de sponsorizare de 2.600 lei, acordată în timpul trimestrului de referință, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor va putea fi redus, în limitele prevăzute de Codul fiscal, după cum urmează:

Elemente de considerat în calcul Sume (lei)
Bază de venit impozabil 400.000
Impozit pe veniturile microîntreprinderilor (3%) 12.000
Limită 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 2.400
Sponsorizare acordată (începând cu 2022) 2.600
Suma eligibilă pentru credit fiscal 2.400
Diferența pentru care nu s-a obținut credit fiscal și nu va putea fi reportată 200
Impozit pe  veniturile microîntreprinderilor de plată 9.600

 

Detalii din Legea sponsorizării nr. 32/1994

Activități eligibile

Sponsorizările pot fi acordate beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul culturii, artelor, medicinei sau științei (mai exact: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice).

Beneficiari potențiali:

 • Orice persoană juridică fără scop lucrativ care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile menționate mai sus;
 • Instituții și autorități publice care desfășoară activități în domeniile mai sus prezentate;
 • Emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile menționate;
 • Persoane fizice cu domiciliul în România, a căror activitate în unul din domeniile menționate mai sus este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

Stimulentul nu va fi acordat în caz de:

 • Sponsorizare reciprocă între persoane fizice sau juridice;
 • Sponsorizare efectuată de către rude sau rude prin alianță de până la gradul al patrulea inclusiv;
 • Sponsorizarea unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică pe care o sponsorizează.

De reținut:

 • Sponsorizarea trebuie făcută în baza unui contract de sponsorizare care prevede obiectul, valoarea, durata, precum și drepturile și obligațiile părților implicate;
 • Facilitatea se acordă în anul în care se plătește efectiv sponsorizarea (sau se acordă bunurile);
 • Sponsorizarea nu poate să fie oferită din surse obținute de la bugetul public;
 • Sponsorul sau beneficiarul nu poate să efectueze reclamă sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane;
 • Sponsorul sau beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului într-un mod care să nu lezeze activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică;
 • Nu beneficiază de facilitățile prevăzute în Legea sponsorizării sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmărește să direcționeze activitatea beneficiarului.

 

NOTĂ: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță fiscală profesională. Pentru informații și detalii vă recomandam consultarea prevederilor legislative.

PENTRU COMPANII PLĂTITOARE DE IMPOZIT PE PROFIT

Companiile plătitoare de impozit pe profit care efectuează sponsorizări potrivit Legii sponsorizării, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit Codului Fiscal, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

► valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri
► valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Începând cu anul 2018, contribuabilii care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor (Formularul 107), aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective.

Facilitatea fiscală acordată prin mecanismul de credit fiscal permite practic sponsorului să plătească efectiv suma respectivă către o organizație fără scop lucrativ (cu particularitățile menționate) și nu în contul impozitului pe profit. Pentru a fi inclus în calculul impozitului pentru perioada respectivă, contractul de sponsorizare trebuie încheiat (iar plata trebuie efectuată) în cadrul perioadei de referință

Modificări aduse Codului fiscal de Legea 322/2021

De la 1 ianuarie 2022 (ori de la data la care începe anul fiscal modificat 2022 pentru contribuabilii cu an fiscal modificat), se aplică următoarea procedură: atunci când sponsorizările efectuate în timpul unui exercițiu financiar depășesc plafonul admis, neputând fi scăzute din impozitul pe profit/pe venit datorat pentru acel an, ele nu se mai reportează în următorii ani consecutivi, pentru a se recupera prin scădere din impozitul pe profit/pe venit în limita plafoanelor anilor următori.

Dacă până în 2021 pentru cheltuielile legate de sponsorizare ce au depășit în anul de referință limitele permise pentru credit fiscal sumele eligibile s-au reportat pe 7 ani în cazul plătitorilor de impozit pe profit, respectiv pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, acest lucru nu mai este posibil pentru sumele înregistrate începând cu 2022. Cu toate acestea, sumele reportate din trecut (aferente anilor 2015-2021), vor putea fi utilizate până în anul 2028. Recuperarea acestor sume în scop de credit fiscal se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plata a impozitului.

Exemplu calcul credit fiscal sponsorizare, în cazul unui plătitor de impozit pe profit
O societate are la sfârșitul anului o cifră de afaceri de 30.000.000 lei, un profit impozabil de 8.000.000 lei, impozitul pe profit de plată (16%) fiind în sumă de 1.280.000 lei. Având în vedere o sumă de sponsorizare de 250.000 lei, acordată în timpul anului de referință, impozitul pe profit va putea fi redus în limitele prevăzute de Codul fiscal, după cum urmează:

Elemente de considerat în calcul Sume (lei)
Cifra de afaceri 30.000.000
Profit impozabil 8.000.000
Impozit pe profit (16%) 1.280.000
Limită 0,75% din CA 225.000
Limită 20% din impozitul pe profit 256.000
Sponsorizare acordată 2022 250.000
Suma eligibilă pentru credit fiscal 225.000
Diferența pentru care nu s-a obținut credit fiscal și nu va putea fi reportată 25.000
Impozit pe profit de plată 1.055.000

Detalii din Legea sponsorizării nr. 32/1994

Activități eligibile

Sponsorizările pot fi acordate beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul culturii, artelor, medicinei sau științei (mai exact: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice).

Beneficiari potențiali:

 • Orice persoană juridică fără scop lucrativ care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile menționate mai sus;
 • Instituții și autorități publice care desfășoară activități în domeniile mai sus prezentate;
 • Emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile menționate;
 • Persoane fizice cu domiciliul în România, a căror activitate în unul din domeniile menționate mai sus este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

Stimulentul nu va fi acordat în caz de:

 • Sponsorizare reciprocă între persoane fizice sau juridice;
 • Sponsorizare efectuată de către rude sau rude prin alianță de până la gradul al patrulea inclusiv;
 • Sponsorizarea unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică pe care o sponsorizează.

De reținut:

 • Sponsorizarea trebuie făcută în baza unui contract de sponsorizare care prevede obiectul, valoarea, durata, precum și drepturile și obligațiile părților implicate;
 • Facilitatea se acordă în anul în care se plătește efectiv sponsorizarea (sau se acordă bunurile);
 • Sponsorizarea nu poate să fie oferită din surse obținute de la bugetul public;
 • Sponsorul sau beneficiarul nu poate să efectueze reclamă sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane;
 • Sponsorul sau beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului într-un mod care să nu lezeze activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică;
 • Nu beneficiază de facilitățile prevăzute în Legea sponsorizării sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmărește să direcționeze activitatea beneficiarului.

NOTĂ: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță fiscală profesională. Pentru informații și detalii vă recomandam consultarea prevederilor legislative.

Doneaza