Anunț privind privind începerea activității de formare în cadrul proiectului „$E$- SOLIDAR pentru Economie Socială”,  ID 128455 | Fundația Regală Margareta a României
Anunț privind privind începerea activității de formare în cadrul proiectului „$E$- SOLIDAR pentru Economie Socială”,  ID 128455 | Fundația Regală Margareta a României
26548
post-template-default,single,single-post,postid-26548,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Anunț privind privind începerea activității de formare în cadrul proiectului „$E$- SOLIDAR pentru Economie Socială”,  ID 128455

Anunț privind privind începerea activității de formare în cadrul proiectului „$E$- SOLIDAR pentru Economie Socială”,  ID 128455

Anunț privind începerea activității de formare în cadrul proiectului „$E$- SOLIDAR pentru Economie Socială”,  ID 128455 co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei,  Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

 

SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPEMENT SRL, în calitate de beneficiar, derulează în  parteneriat cu FUNDAŢIA REGALĂ MARGARETA A ROMÂNIEI proiectul $E$ – SOLIDAR pentru Economie Socială”, ID 128455.

Proiectul se implementează în perioada 11.02.2020-10.05.2023 și se adresează persoanelor din regiunile de implementare Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, care intenționează să înființeze o afacere socială în scopul creării de noi locuri de muncă și al dezvoltării comunităților locale. Valoarea totală a proiectului  este de 13.858.844,13 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în valoare de 13.693.147,38 lei.

Acțiunile proiectului își propun sprijinirea înființării a 26 întreprinderi sociale în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest, de către beneficiari care sunt sprijiniți complex și integrat, prin măsuri de formare antreprenorială specifică, servicii personalizate de suport, prin finanțare și monitorizare optimă, astfel încât aceste structuri de economie socială să se poată autosusține pe termen lung, în comunitățile în care funcționează.

În perioada 11.08.2020 – 10.03.2021 este prevăzută derularea activității de formare antreprenorială specifică, la care vor participa 150 de persoane din grupul țintă. Persoanele care vor fi declarate admise în urma procesului de selecție a grupului țintă vor intra în procesul de formare, iar în urma parcurgerii cursurilor și a promovării examenului final vor obține un certificat de absolvire cu recunoaștere națională. În perioada 16-30 noiembrie 2020, se va derula primul program de formare profesională on-line pentru ocupația „Manager de întreprindere socială”, pentru 28 de persoane din grupul țintă, din regiunea Sud Muntenia. Calendarul sesiunilor de formare va fi comunicat cursanților. Detalii suplimentare privind derularea efectivă a formării vor fi publicate pe site-urile partenerilor de proiect www.globalcommercium.ro și https://www.frmr.ro/.

Proiect co-finanțat din  Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020Doneaza