!-- Facebook Pixel Code --> !-- Facebook Pixel Code -->
REDIRECȚIONEAZĂ IMPOZITUL PRIN FORMULARUL 177 - O NOUĂ FACILITATE FISCALĂ | Fundația Regală Margareta a României
31155
page-template-default,page,page-id-31155,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-28060

REDIRECȚIONEAZĂ IMPOZITUL PRIN FORMULARUL 177 – O NOUĂ FACILITATE FISCALĂ

Modificări aduse Codului fiscal de Legea 322/2021

 

De la 1 ianuarie 2022 (ori de la data la care începe anul fiscal modificat 2022 pentru contribuabilii cu an fiscal modificat), se aplică următoarea procedură: atunci când sponsorizările efectuate în timpul unui exercițiu financiar nu depășesc plafonul admis (și rămâne o diferență pozitivă neutilizată de plafon chiar și după utilizarea eventualelor sume reprezentând sponsorizări reportate din anii precedenți), pentru această diferență pozitivă, contribuabilul poate dispune de ”redirecționarea impozitului” pentru efectuarea de sponsorizări sau acte de mecenat, în termen de maxim 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit/ declarației de impozit aferente trimestrului IV (pentru microîntrerpinderi). Plățile sumelor redirecționate vor fi efectuate de către organul fiscal competent, la care s-a depus formularul de redirecționare.

 

Prin Ordinul 1679/2022 a fost aprobat formularul 177 – Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

 

Plătitorii de impozit pe profit și cei care plătesc impozit pe veniturile microîntreprinderilor pot redirecționa, până la 25 decembrie 2022, sume reprezentând sponsorizări către organizații non-profit (înregistrate în Registrul entităților/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale), dacă cheltuiala cu sponsorizarea în anul 2021 nu a depășit plafonul pentru sponsorizare în anul fiscal 2021 (suma minimă dintre 0,75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit; respectiv 20% din impozitul pe venit în cazul microîntreprinderilor).

Contribuabilii care doresc să își exercite opțiunea de redirecționare a impozitului pe profit/impozitului pe venitul microîntreprinderilor o pot face prin completarea și depunerea formularului 177 „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”. Formularul 177 pentru anul 2021 poate fi depus până la 25 decembrie 2022 și pot opta pentru redirecționarea impozitului doar contribuabilii care nu au epuizat plafonul admis pentru 2021 (sponsorizari deductibile).

 

Formularul se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil/plătitor. Opțiunea de redirecționare poate fi exercitată pentru una sau mai multe entități. În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecționarea poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă și formularul se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de persoana juridică responsabila a grupului. Termenul pentru soluționarea cererilor privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor este de 45 de zile de la depunere. Pentru contribuabilii care, la data depunerii cererii, nu au stinse debitele reprezentând impozitul pe profit, respectiv impozitul pe venitul microîntreprinderilor, termenul de 45 de zile începe să curgă de la data stingerii debitului.

 

Redirecționarea impozitului pe profit, respectiv a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru sponsorizarea entităților persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităților de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris la data plății sumei respective de către organul fiscal în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscal.

 

REDIRECȚIONEAZĂ IMPOZITUL PRIN FORMULARUL 177 – sponsorizarea se deduce din impozitul deja plătit

 

 1. Asigurați-vă că vă regăsiți în situația următoare: cheltuiala cu sponsorizarea în anul 2021 nu a depășit plafonul pentru sponsorizare în anul fiscal 2021 (suma minimă dintre 0,75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit; respectiv 20% din impozitul pe venit în cazul microîntreprinderilor);
 2. Completați contractul de sponsorizare (versiunea corespunzătoare acestei opțiuni);
 3. Descărcați Formularul 177 (D177 – „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”; acesta se regăsește pe portalul ANAF – https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/177.html);
 4. Depuneți până la 25 decembrie 2022 Formularul 177 completat cu informațiile referitoare la redirecționarea sumei pentru care s-a încheiat contract de sponsorizare la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil/plătitor.


(!)
Mențiune: Prin depunerea Formularului 177 redirecționați impozitul deja plătit, sponsorizarea astfel efectuată vizează consumarea plafonului admis pentru creditul fiscal aferent anului 2021 (suma sponsorizată va fi plătită către beneficiarul sponsorizării de către organele fiscale, pe baza formularului depus).

Exemple calcul sponsorizare, în cazul unui plătitor de impozit pe profit, respectiv în cazul unui plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor:

Picture1Picture2

Detalii din Legea sponsorizării nr. 32/1994

 

Activități eligibile

Sponsorizările pot fi acordate beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul culturii, artelor, medicinei sau științei (mai exact: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice).

 

Beneficiari potențiali:

 • Orice persoană juridică fără scop lucrativ care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile menționate mai sus;
 • Instituții și autorități publice care desfășoară activități în domeniile mai sus prezentate;
 • Emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile menționate;
 • Persoane fizice cu domiciliul în România, a căror activitate în unul din domeniile menționate mai sus este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.


Stimulentul nu va fi acordat în caz de:

 • Sponsorizare reciprocă între persoane fizice sau juridice;
 • Sponsorizare efectuată de către rude sau rude prin alianță de până la gradul al patrulea inclusiv;
 • Sponsorizarea unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică pe care o sponsorizează.


De reținut:

 • Sponsorizarea trebuie făcută în baza unui contract de sponsorizare care prevede obiectul, valoarea, durata, precum și drepturile și obligațiile părților implicate;
 • Facilitatea se acordă în anul în care se plătește efectiv sponsorizarea (sau se acordă bunurile);
 • Sponsorizarea nu poate să fie oferită din surse obținute de la bugetul public;
 • Sponsorul sau beneficiarul nu poate să efectueze reclamă sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane;
 • Sponsorul sau beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului într-un mod care să nu lezeze activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică;
 • Nu beneficiază de facilitățile prevăzute în Legea sponsorizării sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmărește să direcționeze activitatea beneficiarului.


NOTĂ:
Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță fiscală profesională. Pentru informații și detalii vă recomandam consultarea prevederilor legislative.

Doneaza