Cluburile Generații - educație nonformală tip outdoor pentru copii cu sprijinul profesorilor | Fundația Regală Margareta a României
Cluburile Generații - educație nonformală tip outdoor pentru copii cu sprijinul profesorilor | Fundația Regală Margareta a României
31240
page-template-default,page,page-id-31240,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-28060,elementor-page elementor-page-31240

Cluburile Generații – educație nonformală tip outdoor pentru copii cu sprijinul profesorilor

Detalii proiect

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 – Educație și competențe

Operațiune compozită: O.S. 6.3: Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic și O.S. 6.6: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

Beneficiar: Fundația Regală Margareta a României

Titlul proiectului: Cluburile Generații – educație nonformală tip outdoor pentru copii cu sprijinul profesorilor

Contract de finanțare nr. 130730/08.11.2022

Cod smis: 153850

Valoare totală: 1.726.154,38

Valoare cofinanțare UE: 1.467.231,24 lei

Obiective

Obiectivul general al proiectului „Cluburile Generații – educație nonformală tip outdoor pentru copii cu sprijinul profesorilor” vizează derularea unui set de măsuri complexe și concrete de abordare a problemei abandonului școlar în județul Teleorman în direcția asigurării infrastructurii școlare necesare și capacitării a 40 de cadre didactice și de sprijin de a dispune de competențele conceptuale și practice necesare derulării unor programe de educație non-formală calitativă și  incluzivă pentru 330 de copii.

Prin acest set de măsuri complexe și concrete de abordare a problemei abandonului școlar contribuim la creșterea accesibilității echitabile a copiilor din grupul țintă la servicii educaționale non-formale cu impact pozitiv direct asupra reducerii riscului de abandon școlar și consolidarea premiselor pentru conturarea unui viitor în care copiii sprijiniți să-și poată valorifica potențialul și să contribuie la dezvoltarea comunității locale.

Proiectul are trei obiective specifice. Acestea sunt:

• Obiectivul specific nr. 1 al proiectului: Crearea contextului necesar dezvoltării educației non-formale incluzive prin dezvoltarea calitativă a competențelor a 40 de profesioniști (personal didactic și de sprijin) din cadrul unităților de învățământ partenere din jud. Teleorman în urma programelor de perfecționare cu credite transferabile, training, coaching, diseminare bune-practici și amenajarea-dotarea a 3 spații educaționale destinate activităților non-formale outdoor pornind de la nevoile copiilor într-o manieră activ-participativă și incluzivă pentru prevenirea abandonului școlar de-a lungul a 6 luni.


• Obiectivul specific nr. 2 al proiectului:
Consolidarea participării active la învățământul primar și gimnazial a 170 copii din categoria elevilor vulnerabili din ciclurile primar și gimnazial înscriși în cadrul unităților de învățământ partenere din jud. Teleorman aflați în risc educațional care se confruntă cu dificultăți în tranziția de la un nou ciclu de învățământ sau prezintă analfabetism funcțional prin măsuri concrete de pregătire, orientare și activități non-formale ce vizează incluziunea socio-educațională, sincronizarea competențelor și ameliorarea analfabetismului funcțional și implicit riscul de abandon școlar de-a lungul a 10 luni.


• Obiectivul specific nr. 3 al proiectului:
Dezvoltarea aptitudinilor și competențelor a 330 de copii din ciclul primar și gimnazial (170 copii din ciclul primar și 160 copii din ciclul gimnazial), cu accent pe elevii vulnerabili înscriși în unitățile de învățământ partenere din jud. Teleorman prin măsuri de educație non-formală tip outdoor precum cluburi tematice, grupuri socio-emoționale, activități inter-generaționale, educație pentru sănătate care converg spre incluziunea copiilor vulnerabili și reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii de-a lungul a 14 luni.

Activitățile din cadrul proiectului

A1 – managementul general al proiectului (perioada 09.11.2022-31.12.2023) cu următoarele sub-activități:

 • managementul proiectului-planificare, organizare, monitorizare, verificare, control și evaluare. Activitatea se va desfășura în perioada: 09.11.2022-31.12.2023;
 • informarea, publicitatea, vizibilitatea proiectului și finanțatorului, precum și alte activități administrative necesare implementării optime a proiectului. Activitatea se va desfășura în perioada: 09.11.2022-31.12.2023.

A2 – Coordonarea tehnică a activității partenerilor cu următoarele sub-activități:

 • coordonarea tehnică a implementării optime a activității partenerilor proiectului. Activitatea se va desfășura în perioada: 09.11.2022-31.12.2023.

A3 –  Crearea contextului necesar îmbunătățirii calității educației non-formale tip outdoor a copiilor prin asigurarea resurselor și know-how-ului necesare personalului didactic, de sprijin și managerial de la nivelul unităților școlare (perioada 09.11.2022-31.12.2023) cu următoarele sub-activități:

 • Asigurarea informării, selectării și motivării grupului țintă al proiectului de a se implica și de a participa activ la activități. Activitatea se va desfășura în perioada: 09.11.2022-31.12.2023;
 • Dotarea și amenajarea a 3 spații destinate activităților non-formale tip outdoor la nivelul celor 3 unități școlare implicate. Activitatea se va desfășura în perioada: 11.2022 – 30.04.2023;
 • Dezvoltarea competențelor personalului didactic, de sprijin în domeniul educației non-formale în sistem outdoor prin programe de perfecționare și training adaptate la nevoile specifice ale acestora, Activitatea se va desfășura în perioada: 09.11.2022-28.02.2023
 • Derularea unui program de coaching pentru personalul didactic, de sprijin și managerial în vederea îmbunătățirii competențelor de a lucra cu copiii din grupuri vulnerabile aflate în risc de abandon școlar într-o abordare interactivă. Activitatea se va desfășura în perioada: 09.11.2022-28.02.2023;
 • Organizarea unui seminar online de bune-practici privind organizarea și derulare activităților educative non-formale tip outdoor cu scopul transferabilității rezultatelor către stakeholderi relevanți de la nivel local/regional/national. Activitatea se va desfășura în perioada: 01-28.02.2023.


A4 – Îmbunătățirea participării copiilor din grupul țintă în învățământul primar și gimnazial prin intermediul măsurilor educaționale non-formale tip outdoor personalizate pentru nevoile copiilor pentru prevenirea abandonului școlar (perioada 01.03-31.12.2023), cu următoarele sub-activități:

 • Asigurarea unui program de pregătire și orientare pentru copiii din clasele a IV-a și a VIII-a în vederea facilitării tranziției școlare a copiilor într-un nou ciclu de învățământ pentru evitarea riscului educațional. Activitatea se va desfășura în perioada 01.03-31.12.2023;
 • Derularea unui program interdisciplinar pentru prevenirea și ameliorarea analfabetismului funcțional cu privire la înțelegerea și utilizarea rațională, coerentă și practică noțiunilor acumulate în educația formală. Activitatea se va desfășura în perioada 01.03-31.12.2023.


A5 – Dezvoltarea aptitudinilor si competențelor copiilor din ciclul primar și gimnazial prin intermediul abordărilor educaționale non-formale tip outdoor personalizate pentru nevoile copiilor pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii (perioada 01.03-31.12.2023), cu următoarele sub-acivități:

 • Derularea de cluburi în domeniile sportiv, creativ, artistic, tradițional, artizanat, mediu pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii și dezvoltarea aptitudinilor socio-emoționale ale copiilor prin educație non-formală tip outdoor. Activitatea se va desfășura în perioada 01.03-31.12.2023;
 • Organizarea grupurilor de dezvoltare socio-emoțională pentru creșterea stimei de sine și dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare. Activitatea se va desfășura în perioada 01.03-31.12.2023;
 • Organizarea de activități intergeneraționale cu implicarea copiilor și vârstnicilor pentru a promova respectul între generații și consolidarea unei comunități locale puternice. Activitatea se va desfășura în perioada. Activitatea se va desfășura în perioada 01.06-31.12.2023;
 • Derularea unui program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție pentru copii și părinți în vederea promovării unui stil de viață sănătos și adaptat la posibilități materiale reduse. Activitatea se va desfășura în perioada 01.06-31.12.2023.

Beneficiari

Beneficiarii proiectului sunt:

 • elevi din învățământul primar și gimnazial (330 de copii) înscriși în cadrul celor două unități școlare partenere;
 • cadre didactice și de sprijin (40 de persoane) din cadrul celor două unități școlare partenere.

Indicatorii proiectului

• 4S223 – persoane (330 elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar și secundar);

• 4S223.1 – persoane (170 elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar și secundar), elevi din învățământul primar;

• 4S223.1.1 – persoane (24 elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar și secundar), elevi din învățământul primar de etnie romă;

• 4S223.1.2 – persoane (100 elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar și secundar), elevi din învățământul primar din zona rurală;

• 4S223.2 – persoane (160 elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar și secundar), elevi din învățământul gimnazial;

• 4S223.2.1 – persoane (20 elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar și secundar), elevi din învățământul gimnazial de etnie romă;

• 4S223.2.2 – persoane (100 elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar și secundar), elevi din învățământul gimnazial din zona rurală;

• 4S94 – personal didactic/personal de sprijin (40 persoane) care beneficiază de programe de formare/schimb de bune practici etc.

Echipa proiectului

Parteneri

Partenerii în cadrul proiectului sunt:

 • Școala Gimnazială Nr. 4 Turnu Măgurele, Județul Teleorman;
 • Școala Gimnazială Nr. 1 Islaz, Județul Teleorman.

Contact

Manager de proiect – Manuela Arpinte, telefon: 0724.561.398
                                        e-mail: manuela.arpinte@principesa.ro

Proiect derulat de:

Doneaza